Rostlinolékař.online

Web o biologické ochraně rostlin

In nature nothing exists alone. Rachel Carson

Kontakt:

e-mail: Jirka.Nermut@seznam.cz

telefon: +420 728 253 384

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav, Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice.