Rostlinolékař.online

Web o biologické ochraně rostlin

In nature nothing exists alone. Rachel Carson

Poradenství

Jste-li zahradník, zahrádkář, pěstitel, zemědělec nebo správce veřejné zeleně a potřebujete odbornou radu v oblasti ochrany rostlin a nakládání s přípravky na ochranu rostlin, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktu uvedeného na tomto webu.

Rádi vám pomůžeme s vaším problémem. Ať už se bude jednat o správnou diagnostiku, návrh opatření k omezení škodlivého činitele případně i aplikaci vybraného přípravku nebo zpracování dlouhodobé strategie ochrany rostlin s ohledem na specifické místní podmínky. Jako držitelé oprávnění k nakládání s přípravky na ochranu třetího stupně jsme schopni zajistit ošetření všemi dostupnými metodami. Poradenské služby jsou zpoplatněny individuálně dohodnutou cenou.