Rostlinolékař.online

Web o biologické ochraně rostlin

In nature nothing exists alone. Rachel Carson

Náš tým

Naše laboratoř se nachází v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Součástí ústavu jsme již od jeho založení v osmdesátých letech minulého století. Současní zaměstnanci jsou tak již třetí generací výzkumníků. V rámci naší vědecké práce se kromě základního výzkumu ekologie, taxonomie a fylogenetiky parazitických hlístic bezobratlých věnujeme také aplikovanému výzkumu na poli biologické ochrany rostlin. V současné době se například zabýváme biologickými metodami ochrany brambor proti mandelince bramborové, ochranou sadbových brambor proti přenašečům rostlinných virů, ale také třeba účinkem bakteriálních metabolitů proti škodlivým slimákům a plzákům nebo synergismem mezi různými druhy bioagens. Zároveň jsme držiteli povolení a producenty insekticidního a akaricidního aditiva do půdního substrátu SUPRESIL DUO s obsahem užitečných mikroskopických hub a bioagens NEMASIL FORTE na bázi entomopatogenních hlístic.

Jiří Nermuť je hlavním tvůrcem obsahu kurzů a vedoucí lektor. Momentálně pracuje jako vědecký pracovník v Biologickém centru AV ČR, v. v. i. v Českých Budějovicích, kde se zabývá výzkumem v oboru biologické ochrany rostlin, zvláště jsou to parazitické hlístice hmyzu a měkkýšů a jejich bakteriální symbionti a trochu i entomopatogenní houby a další bioagens.

Jana Konopická se na našich kurzech stará o dobrou pohodu, ale také s účastníky připravuje rostlinné extrakty a provádí je houbovou částí. V Biologickém centru AV ČR se věnuje výzkumu parazitických hlístic bezobratlých a entomopatogenních hub.

Vladimír Půža provádí na našich kurzech účastníky praktickou částí věnovanou parazitickým hlísticím hmyzu a měkkýšů. V laboratoři se stejně jako my všichni věnuje výzkumu entomopatogenních hub, parazitických hlístic a jejich symbiotických bakterií.